NU.nl

NU.nl

Werken bij NU.nl

NU.nl is het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Maandelijks bereikt NU.nl 7 miljoen Nederlanders. Het NU.nl team werkt elke dag intensief samen om NU.nl voor de consument te verbeteren. De redactie, marketing en het product team dragen ieder een essentieel onderdeel bij aan de totaalervaring. Het NU.nl team is ambitieus en getalenteerd waarbij passie en plezier verankerd zitten in het DNA van NU.nl.

avatar

Meer informatie over werken bij NU.nl?

Neem contact op met de HR afdeling van NU.nl (0000)

Ontvang nieuwe vacatures van NU.nl per e-mail